Property Management

Group Bernaerts voert haar eigen vastgoedbeheer. Hieronder wordt ook verstaan de aan- en verhuur en evt. verkoop van objecten. Dit ligt geheel in lijn met de filosofie en cultuur binnen het familie bedrijf. Er bestaan uitstekende relaties met diverse gerenommeerde makelaarskantoren edoch de groep hecht er aan ook zelf een rechtstreeks contact te onderhouden met de gebruikersmarkt.  De huurders worden gezien als klanten welke centraal staan in het day2day management. Er wordt voortdurend gewerkt en nagedacht over nieuwe concepten en initiatieven teneinde huurders voor de lange termijn aan de groep te binden en kosten van huisvesting te optimaliseren.