Asset Management

Group Bernaerts voert haar eigen asset management en verzorgt de reporting aan haar stakeholders conform de internationale standaarden. Hierdoor bestaat tevens een goede aansluiting met de internationale pan-europese vastgpedfinancierings markt. Dit is een belangrijk gegeven teneinde haar groei ambities waar te kunnen maken. Het asset management bouwt voort op de ervaringen vanuit het property management en vormt daarmee een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden..